دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
+98 2165558185  info@takapooco.ir  +98 9210907682

طراحی اپلیکیشن ویندوز

يكي از وظايف تيم توسعه نرم افزار بررسي نيازمنديهاي مشتري و انتخاب چارچوب مناسب براي ساخت نرم افزارهاي مورد نياز مشتريان مي باشد با توجه به فراگير بودن سيستم عامل ويندوز در ميهن عزيزمان استفاده از برنامه هاي كاربردي در اين بستر در بسياري از كاربردها مي تواند راه گشا باشد. برنامه هاي كاربردي تحت سيستم عامل ها نسبت به ساير چارچوبهاي نرم افزاري ديگر داراي مزايا و معايبي مي باشند. از مزاياي برنامه هاي كاربردي تحت ويندوز نسبت به برنامه هاي كاربردي در بستر وب مي توان به موارد زير اشاره كرد:

  • سرعت بالاتر
  • سازگاري مناسب با محيط سيستم عامل
  • عدم وجود محدوديت در ارتباط با منابع سيستم عامل
  • دسترسي كامل به كليه منابع سيستم
  • قابليت اجراي برنامه در محيط offline
معايب:
  • در بيشتر موارد نياز به نصب نرم افزار بر روي سيستم عامل مي باشد اين در حالي است كه در بستر وب كاملا" برعكس ميباشد.
  • امكان دسترسي به سيستم در محيط اينترنت به نسبت بسترهاي وبي بسيار كمتر مي باشد.
  • نرم افزار توسعه داده شده در سيستم عامل هاي ديگر قابل استفاده نمي باشد به منظور استفاده در محيطهاي ديگر بايد نسخه جدا مخصوص آن سيستم عامل ها توسعه داده شود.
  • مسئله تغيير رزولوشن تصوير بايد در سيستم هاي مختلف مديريت شود.
گروه نرم افزاري تكاپو با بهره گيري از نيروي مجرب امكان طراحي و ساخت انواع برنامه هاي كاربردي تحت سيستم عامل ويندوز متناسب با نياز مشتريان را دارد.

 

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn