طراحی نرم افزار ثبت آگهی روزنامه همشهری و جام جم انجام شد. هدف این نرم افزار تسهیل در امر ثبت آگهی برای این روزنامه ها و امکان تحلیل و تهیه گزارش بر اساس این ورودی ها می باشد.

  • ثبت آگهی و تعرفه آن
  • تهیه گزارش 

تکنولوژی های مورد استفاده

  • VB.NET
  • Mysql
  • Fast report