تور مجازی پارک وکیل آباد مشهد

 

این تور امکان بازدید مجازی از پارک وکیل آباد مشهد را فراهم می کند.

ویژگی ها

  • این تور به وسیله یک تصویر پانورامای تمام 360 کروی ساخته شده است. و تمام زوایای آن به صورت تعاملی قابل مشاهده می باشد.

لینک

مشاهده تور