تور مجازی دبیرستان پسرانه احمدیه بنا به درخواست آن مجموعه در 12نقطه ساخته شده است. این تور امکان بازدید مجازی از امکانات این دبیرستان را برای شما فراهم میکند.

ویژگی ها

  • این تور با استفاده از 12 تصویر پانورامای تمام 360 کروی ساخته شده است  و تمام زوایای آن به صورت تعاملی قابل مشاهده می باشد.

مشاهده تور