این تور امکان بازدید مجازی از بازار بزرگ ایرانی اسلامی شهر اندیشه را در نمای مرکزی فراهم می کند.

ویژگی ها

  •  حالت عکسبرداری برای این تور  HDR می باشد.
  • این تور به وسیله یک تصویر پانورامای تمام 360 کروی ساخته شده است. و تمام زوایای آن به صورت تعاملی قابل مشاهده می باشد.

لینک

مشاهده تور