این تور مجازی بنا به سفارش آن مجموعه در 12 نقطه ساخته شده است. این تور امکان بازدید مجازی از بیمارستان امید ابهر را برای شما فراهم میکند.

ویژگی ها

  • این تور با استفاده از 12 تصویر پانورامای تمام 360 کروی ساخته شده است  و تمام زوایای آن به صورت تعاملی قابل مشاهده می باشد.

مشاهده تور