این تور مجازی بنا به سفارش آن مجموعه در 15 نقطه ساخته شده است. این تور امکان بازدید مجازی از بیمارستان امام حسین(ع) زنجان را برای شما فراهم میکند.

ویژگی ها

  • این تور با استفاده از 15 تصویر پانورامای تمام 360 کروی ساخته شده است  و تمام زوایای آن به صورت تعاملی قابل مشاهده می باشد.

مشاهده تور