این تور مجازی بنا به سفارش شرکت مهندسی ژئوتکنیک تیوا خاک در 1 نقطه ساخته شده است. این تور امکان بازدید مجازی از تور مجازی پروژه نارمک آن شرکت را برای شما فراهم میکند.

ویژگی ها

  • این تور با استفاده از 1تصویر پانورامای تمام 360 کروی ساخته شده است  و تمام زوایای آن به صورت تعاملی قابل مشاهده می باشد.

مشاهده تور