این تور مجازی بنا به سفارش شرکت پل ایده آل پارس از نمایشگاه ساخت ایران سال 98 در دو نسخه 26 نقطه و 30 نقطه ساخته شده است. این تور امکان بازدید مجازی از نمایشگاه ساخت ایران غرفه پل ایده آل پارس را برای شما فراهم میکند.

ویژگی ها

  • این تور با استفاده از 30 تصویر پانورامای تمام 360 کروی ساخته شده است  و تمام زوایای آن به صورت تعاملی قابل مشاهده می باشد.

مشاهده تور