این شرکت اقدام به عکسبرداری صنعتی از مرکز فروش خانه و آشپزخانه آریان به تعداد 50 فریم کرده است. با توجه به اینکه هنوز پروژه در دست توسعه میباشد تنها بعضی از بخشهای بازار عکسبرداری صورت گرفته است. در ادامه نمونه ای از تصاویر گرفته شده با برچسب کپی رایت  آورده شده است:

مدیریت مجتمع

مدیریت مجتمع

فروشگاه های بازار

فروشگاه های بازار

نمای 360 از بازار

فروشگاه لوازم خانگی - نمای اول

فروشگاه لوازم خانگی - نمای دوم

فروشگاه لوازم خانگی - نمای سوم