مدل پیش روی شما امکان مشاهده 360 درجه ساعت مچی را فراهم میکند. این مدل با استفاده از 40 تصویر ساخته شده است. با استفاده از پنل موجود در زیر مدل شما قادر به بزرگنمایی، چرخاندن و مشاهده زوایای پشت و جلو سوژه به صورت تعاملی خواهید بود.