وب سایت موسسه آموزش زبان ایران نیوزلند در زمستان 1398 به سفارش این موسسه توسط گروه تکاپو طراحی و پیاده سازی شده است. موسسه ایران نیوزلند یک واحد غیردولتی است که با هدف کمک به توسعه آموزش در کشور تاسیس شده است. اعتقاد موسسان این مجموعه برآن است که از آنجایی که بیشتر زبان اموزان به علت محدود بودن آموزش در سایر موسسات زبان، احساس سردرگمی پیدا می کنند، در این شهر زبان دیگر با چنین مشکلی برخورد نکرده و چندین زبان مختلف در قرن ۲۱ را در کنار هم بخوبی یاد خواهند گرفت.

تکنولوژی های مورد استفاده

  • بهره گیری از CMS جوملا
  • php 7.4
  • Mysql

لینک

مشاهده سایت