وب سایت شرکت مهندسی ژئوتکنیک تیواخاک در تابستان 1400 به سفارش این مجموعه توسط گروه تکاپو طراحی و پیاده سازی شده است. گروه

تکنولوژی های مورد استفاده

  • بهره گیری از CMS وردپرس
  • php
  • Mysql

لینک

مشاهده سایت