طراحی وب سایت الکتروتک فروشنده ادوات برقی و الکترونیکی ، کنترل و هوشمندسازی انجام شد. هدف این سایت نمایش محصولات این شرکت و ارتباط مستقیم با مشتریان می باشد.

  • معرفی محصولات
  • نمایش پروژه های انجام شده
  • ارائه خدمات مشاوره
  • انتشار مقالات آموزشی
  • ارتباط با مشتریان

تکنولوژی های مورد استفاده

  • DotNetNuke 7.02.02
  • SQL Server 2008

لینک

مشاهده سایت