موسسه خیریه پژوهش حنان تهران در اسفند ماه ۱۳۹۴ به ثبت رسید. افراد موسس و اعضاي هيات مديره این موسسه از فعالان یک تشکل خودجوش در پژوهشگاه صنعت نفت هستند که از سال ۱۳۶۹ در پژوهشگاه صنعت نفت توفیق خدمت به معلولین و سالمندان مجتمع شهید هاشمی نژاد را داشته اند. افراد این تشکل در سال ۱۳۷۷ با عنوان شورای نیکوکاری پژوهشگاه صنعت نفت، فعالیتهای خود را توسعه دادند. در این شورا مددرساني مستقيم و بيواسطه به افراد نيازمند بر اساس تحقيق وتشخيص اعضائ شورا ، با شناسايي نيازهاي اولويت دار مددجويان در قالب كميته هاي فرهنگي، مالي، درماني و تداركات صورت می گرفت. سایت این موسسه با اهداف زیر طراحی شده است:

  • آشنایی خیرین و مردم با این موسسه و فعالیتهای آن
  • معرفی پروژه های انجام شده توسط موسسه
  • اطلاع رسانی اخبار موسسه

تکنولوژی های مورد استفاده

  • php 5.5
  • Mysql

لینک

مشاهده سایت