وب سایت موسسه حقوق بین الملل پارس در زمستان ۱۳۹۷به سفارش این موسسه توسط شرکت پردازش داده تکاپو طراحی و پیاده سازی شده است. این موسسه به منظور توسعه و ترویج حقوق بین الملل در ميان جامعه ايراني اخيرا با همت تعدادي از اساتيد و صاحبنظران مسايل حقوق بين الملل، موسسه حقوق بين الملل پارس تهران به شماره ۳۰۷۳۳/ث۳۲/۸۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ به ثبت رسيد. هدف اصلی موسسه مطالعه و پژوهش در زمینه موضوعات حقوقي بین المللي، حمايت از چاپ و انتشار تاليفات مرتبط با حقوق بين الملل و برگزاری سخنرانی ها و نشستهاي علمي مي باشد.

تکنولوژی های مورد استفاده

  • بهره گیری از CMS وردپرس
  • php 5.5
  • Mysql

لینک

مشاهده سایت