وب سایت موسسه مدیریت آموزشی نوآیین در زمستان ۱۳۹۷ به سفارش این موسسه توسط شرکت پردازش داده تکاپو طراحی و پیاده سازی شده است. موسسه توسعه مدیریت آموزشی یک واحد غیردولتی است که با هدف کمک به توسعه آموزش در کشور تاسیس شده است. اعتقاد موسسان برآن است که هیچ توسعه ای در جامعه بدون توسعه آموزشی اتفاق نمی افتد .

تکنولوژی های مورد استفاده

  • بهره گیری از CMS وردپرس
  • php 5.5
  • Mysql

لینک

مشاهده سایت